Een hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen met 55% voordeel voor je werknemers

Een hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen met 55% voordeel voor je werknemers

Een hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen met 55% voordeel voor je werknemers

Een hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen met 55% voordeel voor je werknemers

Een hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen met 55% voordeel voor je werknemers

Een hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen met 55% voordeel voor je werknemers

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Warmtepompen

Warmtepompen

Werknemersvoordelen

Werknemersvoordelen

Claire Silderhuis

31 januari 2024

5 min

Share on Facebook
Share on Facebook
Share on Facebook
Share on LinkedIn
Share on LinkedIn
Share on LinkedIn

In deze tijd waarin veel personeelsleden te kampen hebben met sterk gestegen energielasten is een oplossing voorhanden: Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan. Dit laat zich het best omschrijven als de vroegere PC-Prive en Fietsplanprojecten maar dan voor investeringen in duurzaamheid in de woningen van je je werknemers. In ruil voor vakantiegeld en/of verlof dagen, krijgen zij een fiscaal voordeel dat op kan lopen tot 55% op de te nemen verduurzamingsmaatregel.

Drempelverlagend

Veel mensen kunnen niet zomaar in één keer duizenden euro’s op tafel leggen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp, zonnepanelen en/of isolerende maatregelen. Door deze constructie die in samenwerking met HAASheat én Ernst & Young tot stand is gekomen, kost b.v. een hybride warmtepomp niet 5.000 euro maar 2.500 euro.

De regeling is voor bedrijven volledig kostenneutraal. De voordelen zitten in het feit dat je je werknemers in deze tij den van hoge energierekeningen helpt aan structurele verlaging van de woonlasten. Het zorgt voor een sterke vergroting van de betrokkenheid en binding van je werknemers bij je bedrijf. De Co2 reductieprestaties van alle genomen maatregelen bij de werknemers mogen bedrijven bij hun bedrijfsprestatie optellen.

Dit leidt bij aanbestedingen tot extra punten. En last but not least: in deze tij den van personeelskrapte is het prettig dat de werknemers geen vrij e uren opnemen, maar inzetbaar zij n voor het bedrijf. De ervaring van meer dan 500 trajecten leert dat gemiddeld 10 dagen verdeeld over vier jaar worden ingeruild.

Totale ontzorging werkgever

Startpunt is een afspraak te maken met Het HWP Plan, om de opzet te bespreken. Na besluit levert Het HWP Plan een (email)tekst aan en verstuurt het bedrijf de informatie naar haar werknemers. Bij geïnteresseerde werknemers volgt een schouw van de woning op wat de beste duurzame investering in de woning is en wat de werknemer qua energiebesparing ervan mag verwachten. Afhankelijk van de woning is dit (een combinatie van) een hybride warmtepomp, zonnepanelen of isolerende maatregelen.

De werknemer kan via de portal van Het HWP Plan berekenen wat het voor zij n persoonlijke situatie betekent. Welke besparing het precies oplevert, hoeveel verlof dagen hij ervoor kan inleveren of hoe hoog het brutobedrag is.

Groepskorting

Zodra de werkgever besluit om Het HWP Plan aan te bieden, genieten alle medewerkers van €1.000 groepskorting. In combinatie met speciale belastingvoordelen, hebben medewerkers zo tot wel 55% voordeel op de aanschaf en installatie van hun Hybride Warmtepomp. Daarnaast besparen ze ook nog jaarlijks €750 tot €2.000 op gaskosten thuis. Zo wordt verduurzamen haalbaar en betaalbaar!

Lokale installateurs doen het werk

Het HWP Plan werkt samen met de 7 grote namen op het gebied van hybride warmtepompen en solide A-merk Leveranciers voor zonnepanelen en isolatie. De installatie wordt zo veel mogelijk gedaan met lokale installateurs en isolatiebedrijven. Bent u een installateur of isolatiebedrijf en wenst u opgenomen te worden in de database van Het HWP Plan? Dit kan, neem daarvoor contact met hen op.

Wie doet de investering?

De werknemer is de opdrachtgever en doet de investering in de duurzame maatregel(en). Na investering ontvangt de werknemer een hoger brutoloon ter compensatie van de investering. Na installatie gaat de werknemer ook flink besparen in de energielasten. Bij gas is dit gemiddeld 70% en als er zonnepanelen ook geplaatst zij n op elektra bij na 100%.

Mocht een werknemer de investering niet kunnen of willen doen, dan is energiebespaarlening vanuit het Warmtefonds (van de overheid) een zeer goede optie. Momenteel met een rentepercentage van 0%, tot een verzamel inkomen van €65.000. Zo kunnen medewerkers al voor €20 per maand een Hybride Warmtepomp aanschaffen! Het HWP Plan is zeer populair en groeit flink.

Ervaring tot nu toe levert op dat gemiddeld 35% van de werknemers er gebruik van maakt. Het HWP Plan informeert elke twee weken de werkgever omtrent de vorderingen van het project.

Goed doel

Om zelf het goede voorbeeld te geven bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doneert Het HWP Plan voor elk werknemerstraject 10 euro voor een lokaal goed doel. Voor Deventer zal dit de Voedselbank zij n.

Early adopter in Deventer: Vos Transport

Een deelnemer van het eerste uur is Vos Transport in Deventer. Dit bedrijf is landelijk al koploper op gebied van duurzaam transport en wil de lij n duurzaamheid graag doortrekken naar haar 800 personeelsleden. HRM-manager Gitte Wisselink is enthousiast over Het HWP Plan en nog belangrijker de vele personeelsleden die meedoen zij n dat ook.

Gitte: “er zij n bij veel personeelsleden in korte tij d zonnepanelen geplaatst en we merken al dat de sfeer op de werkvloer nog positiever wordt zodra de zon schijnt. Naast tegemoetkoming van personeel bij de energiekosten en een bijdrage aan de terugdringing van de Co2, is het niet opnemen van verlofdagen voor Vos Transport ook zeer belangrij k. Met de krappe arbeidsmarkt waarin we zitten telt elk uur op de vrachtwagen. Wij raden het iedere werkgever aan”.

Reden waarom Het HWP Plan en MKB Deventer de handen ineen hebben geslagen om meer bedrijven te laten profiteren van deze regeling.


What did you think of this article?

Article by

Article by

Claire Silderhuis

Claire Silderhuis

Share on Facebook
Share on Facebook
Share on LinkedIn
Share on LinkedIn