De doorwerking van Het HWP Plan op de ESG-rapportages en de MVO-prestatieladder

De doorwerking van Het HWP Plan op de ESG-rapportages en de MVO-prestatieladder

De doorwerking van Het HWP Plan op de ESG-rapportages en de MVO-prestatieladder

Lees hier hoe Het HWP Plan een unieke kans biedt om bij te dragen aan zowel ESG-rapportages als de MVO-prestatieladder.

Lees hier hoe Het HWP Plan een unieke kans biedt om bij te dragen aan zowel ESG-rapportages als de MVO-prestatieladder.

Lees hier hoe Het HWP Plan een unieke kans biedt om bij te dragen aan zowel ESG-rapportages als de MVO-prestatieladder.

ESG-rapportages

ESG-rapportages

MVO-prestatieladder

MVO-prestatieladder

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Dennis Blaauwbroek

6 juni 2024

5 min

Deel op Facebook
Deel op Facebook
Deel op Facebook
Deel op LinkedIn
Deel op LinkedIn
Deel op LinkedIn

In een wereld waar duurzaamheid steeds meer centraal staat, worden bedrijven gestimuleerd om transparant te zijn over hun impact op het milieu, de samenleving en hun bestuurspraktijken. Het HWP Plan biedt een unieke kans om bij te dragen aan zowel ESG-rapportages als de MVO-prestatieladder.

ESG-Rapportages

ESG-rapportage (Environmental, Social, and Governance) is een essentieel instrument voor bedrijven en investeerders die duurzaamheid in hun strategie willen integreren. Vanaf het jaarverslag van 2025 wordt het verplicht om een apart verslag te schrijven over de prestaties op het gebied van ESG. Deze rapportages bieden inzicht in hoe bedrijven presteren op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Hierbij wordt er specifiek gekeken naar drie scopes van uitstoot:

·       Scope 1: De uitstoot die direct door het bedrijf zelf wordt veroorzaakt. Bedrijven moeten maatregelen nemen om deze uitstoot te verminderen.

·       Scope 2: De uitstoot die indirect door het bedrijf wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld door de inkoop van energie. Bedrijven moeten ook hier strategieën ontwikkelen om deze uitstoot te verminderen.

·       Scope 3: De uitstoot die ontstaat binnen de gehele waardeketen, oftewel de uitstoot die door andere partijen wordt gerealiseerd als gevolg van de activiteiten van het bedrijf. Onder Scope 3 valt ook de uitstoot van de eigen medewerkers. Wanneer medewerkers worden ondersteund in het verduurzamen van hun eigen woning door de werkgever, vindt er een reductie plaats op de uitstoot binnen deze scope. De uitstootbesparing kan generiek worden gemeten en worden meegenomen binnen de rapportage.

Door de implementatie van Het HWP Plan kunnen bedrijven concrete stappen zetten om hun Scope 1, 2 en 3 uitstoot te verminderen, wat leidt tot verbeterde ESG-rapportages. Dit biedt investeerders en andere belanghebbenden waardevolle informatie en helpt bedrijven hun duurzaamheidsprestaties aantoonbaar te verbeteren.

MVO-Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificeringsschema dat bedrijven helpt bij het integreren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun bedrijfsvoering. Dit schema biedt een gestructureerde aanpak om duurzaamheid te bevorderen op verschillende niveaus, van basismaatregelen tot geavanceerde MVO-strategieën. Beleid, doelstellingen en resultaten bepaald voor de materiële en relevante thema’s overstijgen het branchegemiddelde.

De MVO Prestatieladder helpt bedrijven om hun inspanningen op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur inzichtelijk te maken en te verbeteren. Door onafhankelijke audits wordt de naleving van MVO-principes gecontroleerd, wat leidt tot een betrouwbaar en erkend certificaat. Bedrijven die goed presteren op de MVO Prestatieladder kunnen hun reputatie versterken en een concurrentievoordeel behalen.

Bedrijven die zich onderscheiden in hun sector kunnen aannemelijk maken dat zij op ieder van de materiële thema’s behoren tot de besten. Dit betekent dat:

·       MVO-kernwaarden en bedrijfsprincipes zijn gedefinieerd en geïmplementeerd.

·       MVO-brancheconvenanten en branche richtlijnen worden nageleefd.

·       Er een actieve bijdrage wordt geleverd aan het ontwikkelen en realiseren van innovatieve ketenoplossingen met aantoonbare MVO-impact.

·       Het merendeel van de nieuwe producten of diensten bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

·       De organisatie door significante en relevante stakeholders wordt gezien als een voortrekker op meerdere MVO-kernthema’s.

·       De organisatie zich aantoonbaar inzet voor de transitie naar een meer duurzame samenleving.

Voor niveau 5 van de MVO Prestatieladder geldt dat het MVO-verslag jaarlijks extern wordt getoetst door een onafhankelijke deskundige partij (accountant) en dat deze toetsing de eisen van de MVO Prestatieladder omvat ten aanzien van het MVO-verslag.

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan (HWP Plan)

Het Nationale Hybride Warmtepomp Plan biedt een innovatieve oplossing voor bedrijven die hun duurzaamheidsprestaties willen verbeteren. Door het aanbieden van duurzame oplossingen voor medewerkers, kunnen bedrijven het energieverbruik bij medewerkers thuis optimaliseren en hun CO2-uitstoot verminderen. Daarbij leveren ze een bijdrage aan het reduceren van de energiekosten van medewerkers en dat heeft direct positieve effecten op zowel de ESG-rapportages als de MVO-prestatieladder.

·       Klimaatverandering: Door de uitstoot te verminderen, dragen bedrijven bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

·       Werknemerswelzijn: Door het aanbieden van duurzame oplossingen, helpen bedrijven hun medewerkers besparen op energiekosten. Daarbij laten bedrijven zien dat ze begaan zijn met het welzijn van hun werknemers en de bredere gemeenschap.

·       Ethisch bestuur: Transparantie over duurzame initiatieven toont aan dat een bedrijf ethisch verantwoord opereert.

Voordelen van Het HWP Plan

Het HWP Plan biedt meerdere voordelen die bijdragen aan de ESG-rapportages en de MVO-prestatieladder:

·       Reductie van Scope 3 uitstoot: Onder Scope 3 valt ook de uitstoot van de eigen medewerkers. Wanneer medewerkers worden ondersteund in het verduurzamen van hun eigen woning door de werkgever, door een hybride warmtepomp, zonnepanelen, isolatie of een thuisbatterij, vindt er een reductie plaats op de uitstoot binnen deze scope. De uitstootbesparing kan generiek worden gemeten en worden meegenomen binnen de rapportage.

·       Secundaire arbeidsvoorwaarde: Wanneer werkgevers hun medewerkers thuis helpen verduurzamen als secundaire arbeidsvoorwaarde en daarmee een reductie op energieverbruik en uitstoot initiëren, raken ze de beide vlakken van Environment en Social binnen de rapportage.

Conclusie

Het HWP Plan biedt een uitstekende mogelijkheid voor bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren en deze transparant te rapporteren. Door gebruik te maken van dit plan kunnen bedrijven hun positie op zowel de ESG-rapportages als de MVO-prestatieladder versterken. Dit draagt niet alleen bij aan een betere reputatie en een groter concurrentievoordeel, maar ook aan een duurzamere wereld.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat vond je van dit artikel?

Artikel door

Artikel door

Dennis Blaauwbroek

Dennis Blaauwbroek

Deel op Facebook
Deel op Facebook
Deel op LinkedIn
Deel op LinkedIn